top of page

OCHRANA DAT

Ochrana dat

1. Ochrana dat na první pohled

Obecná informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tento web. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů, které je uvedeno pod tímto textem.

 

Sběr dat na tomto webu

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?

 

Zpracování údajů na tomto webu provádí provozovatel webu. Jejich kontaktní údaje naleznete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů v části „Poznámka k odpovědnému orgánu“.

 

Jak shromažďujeme vaše údaje?

 

Na jedné straně se vaše údaje shromažďují, když nám je poskytnete. To může být např. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránku. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas přístupu na stránku). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tento web.

 

K čemu vaše údaje používáme?

 

Některá data jsou shromažďována, aby bylo zajištěno, že webové stránky jsou poskytovány bez chyb. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

 

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

 

Máte právo kdykoli zdarma získat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli v budoucnu odvolat. Máte také právo požadovat za určitých okolností omezení zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

 

V této věci nebo v případě jakýchkoli dalších dotazů ohledně ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

 

Analytics a nástroje třetích stran

 

Když navštívíte tento web, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnoceno. To se děje především u takzvaných analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně dat.

2. Hosting a sítě pro doručování obsahu (CDN)

Obsah našich webových stránek hostujeme u následujícího poskytovatele:

WIX

 

Poskytovatelem je Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Izrael (dále jen „WIX“).

WIX nástroj pro tvorbu a hosting webových stránek. Když navštívíte naše webové stránky, WIX analyzuje chování uživatelů, zdroje návštěvnosti, region návštěvníků webových stránek a počty návštěvníků. WIX ukládá do vašeho prohlížeče soubory cookie, které jsou nezbytné pro zobrazení webu a zajištění bezpečnosti (nezbytné soubory cookie).

 

Údaje shromážděné prostřednictvím WIX mohou být uloženy na různých serverech po celém světě. Servery WIX jsou k dispozici mimo jiné: v USA.

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti WIX: https://de.wix.com/about/privacy.

 

Podle WIX je přenos dat do USA a dalších třetích zemí založen na standardních smluvních doložkách Komise EU nebo srovnatelných zárukách v souladu s čl. 46 GDPR. Podrobnosti naleznete zde: https://de.wix.com/about/privacy-dpa-users.

 

Používání WIX je založeno na článku 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem zajistit, aby naše webové stránky byly prezentovány co nejspolehlivějším způsobem. Pokud byl vyžádán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. Souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Společnost je certifikována podle „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit soulad s evropskými standardy ochrany údajů při zpracování údajů v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o tom lze získat od poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnbGAAS&status=Active

 

Google Cloud CDN

 

Používáme síť pro doručování obsahu Google Cloud CDN. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

 

Google nabízí globálně distribuovanou síť pro doručování obsahu. Technicky je přenos informací mezi vaším prohlížečem a naší webovou stránkou veden přes síť Google. To nám umožňuje zvýšit globální dostupnost a výkon našich webových stránek.

 

Používání Google Cloud CDN je založeno na našem oprávněném zájmu poskytovat naše webové stránky co možná bezchybně a bezpečně (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

 

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.

 

Další informace o Google Cloud CDN naleznete zde: https://cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=de.

 

Společnost je certifikována podle „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit soulad s evropskými standardy ochrany údajů při zpracování údajů v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o tom lze získat od poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Zpracování objednávky

 

Na využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek zpracováváme pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

 

Amazon CloudFront CDN

 

Používáme síť pro doručování obsahu Amazon CloudFront CDN. Poskytovatelem je Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Lucembursko (dále jen „Amazon“).

 

Amazon CloudFront CDN je globálně distribuovaná síť pro doručování obsahu. Technicky je přenos informací mezi vaším prohlížečem a naší webovou stránkou veden prostřednictvím sítě pro doručování obsahu. To nám umožňuje zvýšit globální dostupnost a výkon našich webových stránek.

 

Používání Amazon CloudFront CDN je založeno na našem oprávněném zájmu poskytovat naši webovou nabídku co možná bezchybně a bezpečně (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

 

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

 

Více informací o Amazon CloudFront CDN naleznete zde: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation.pdf.

 

Společnost je certifikována podle „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit soulad s evropskými standardy ochrany údajů při zpracování údajů v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o tom lze získat od poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active

Zpracování objednávky

 

Na využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek zpracováváme pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

3. Obecné informace a povinné informace

ochrana dat

 

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

 

Když používáte tento web, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

 

Rádi bychom upozornili, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

 

Poznámka k odpovědnému orgánu

 

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

 

HARRES Metall-design GmbH

Max-Eyth-Strasse 10

59581 Warstein-Belecke

Telefon: +49 (0) 2902-9775-0

E-mail: info-DE@KIND4stores.com

 

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

 

Doba skladování

 

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů stanovena konkrétní doba uchovávání, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud přestane platit účel zpracování údajů. Pokud oprávněně požádáte o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonem přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např. daňové nebo obchodní doby uchovávání); V druhém případě se výmaz uskuteční poté, co tyto důvody pominou.

 

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na této webové stránce

 

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, budeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí je zpracování údajů rovněž prováděno na základě čl. 49 odst. 1 písm. Pokud jste souhlasili s ukládáním cookies nebo s přístupem k informacím na vašem zařízení (např. prostřednictvím otisků prstů zařízení), bude zpracování údajů probíhat rovněž na základě § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje nezbytné ke splnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Vaše údaje dále zpracováváme, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti na základě čl. 6 odst. 1 písm.c GDPR. Zpracování údajů může být také provedeno na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s článkem 6 (1) (f) GDPR. Informace o příslušných právních základech v každém jednotlivém případě jsou uvedeny v následujících odstavcích tohoto prohlášení o ochraně údajů.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

secom IT GmbH

Nienburger Street 9a

27232 Sulingen

Telefon: +49 (0) 4271 9473 800

E-mail: info@secom-it.de

 

Poznámka k předávání údajů do třetích zemí, které nejsou bezpečné z hlediska zákona o ochraně údajů, jakož i předávání do amerických společností, které nemají certifikaci DPF

 

Používáme mimo jiné nástroje od společností se sídlem ve třetích zemích, které nejsou bezpečné z hlediska zákona o ochraně osobních údajů, a také nástroje z USA, jejichž poskytovatelé nejsou certifikováni podle rámce EU-US Data Privacy Framework (DPF). Když jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přenášeny a zpracovávány v těchto zemích. Rádi bychom upozornili, že ve třetích zemích s nejistým právem na ochranu údajů nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU.

 

Rádi bychom upozornili, že USA jako bezpečná třetí země má obecně úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Přenos dat do USA je pak povolen, pokud má příjemce certifikaci podle „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF) nebo má příslušné dodatečné záruky. Informace o předávání do třetích zemí, včetně příjemců údajů, naleznete v tomto prohlášení o ochraně údajů.

 

Příjemci osobních údajů

 

V rámci našich obchodních aktivit spolupracujeme s různými externími subjekty. V některých případech je také nutné předat osobní údaje těmto externím orgánům. Osobní údaje předáváme externím subjektům pouze tehdy, je-li to nezbytné ke splnění smlouvy, máme-li k tomu zákonnou povinnost (např. předání údajů správci daně), máme-li oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO při přenosu nebo pokud jiný právní základ umožňuje přenos dat. Při využití zpracovatelů objednávek předáváme osobní údaje našich zákazníků pouze na základě platné smlouvy o zpracování objednávky. V případě společného zpracování je uzavřena smlouva o společném zpracování.

 

Informace o společné odpovědnosti společností zapojených pod značkou „KIND4stores“.

 

V rámci KIND4stores jednají zúčastněné společnosti se sdílenou odpovědností vůči těm, kterých se to týká. Přehled ukazuje základní ustanovení dohody o společné odpovědnosti mezi společnými správci. 

 

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

 

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Jakýkoli souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů prováděného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

 

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a přímou reklamu (článek 21 GDPR)

 

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ DAT ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LITR. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PODMÍNEK. PLATNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY ÚDAJŮ. POKUD BUDETE NÁMIT, VAŠE DOTČENÉ OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDEME ZPRACOVÁVAT, POKUD NEBUDEME PROKÁZAT SLOŽITÉ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ VAŠE ZÁJMY, PRÁVA A SVOBODU, NEBO JE ZPRACOVÁNÍ URČENO PRO PROHLÁŠENÍ, PROCVIČENÍ NEBO PROTOKOLOVÁNÍ K ČLÁNKU 21 (1) GDPR).

 

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO PŘÍMOU REKLAMU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ ZA ÚČELEM TAKOVÉ REKLAMY; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ V ROZSAHU, KTERÝ SOUVISÍ S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMI. POKUD PODÁTE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU POUŽÍVÁNY PRO ÚČEL PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 (2) GDPR).

 

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

 

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě jejich obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa domnělého porušení. Právo podat stížnost existuje, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

 

Právo na přenositelnost údajů

 

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

 

Informace, opravy a mazání

 

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo kdykoli zdarma získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. V této věci nebo v případě jakýchkoli dalších dotazů k tématu osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

 

Právo na omezení zpracování

 

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V této věci nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v těchto případech:

 

Pokud zpochybníte přesnost osobních údajů, které o vás uchováváme, obvykle potřebujeme čas na ověření. Po dobu trvání kontroly máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

 

Pokud ke zpracování Vašich osobních údajů docházelo/probíhá nezákonně, můžete místo výmazu požadovat omezení zpracování údajů.

 

Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo místo výmazu požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

 

Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, je třeba zajistit rovnováhu mezi vašimi a našimi zájmy. Dokud ještě není jasné, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

 

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - použity pouze s vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitý veřejný zájem Evropské unie nebo členského státu.

 

SSL nebo TLS šifrování

 

Tato stránka používá šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek posíláte. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

4. Sběr dat na této webové stráncebsite

Dotazy e-mailem, telefonicky nebo faxem

 

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonem nebo faxem, váš požadavek včetně všech z toho vyplývajících osobních údajů (jméno, požadavek) uložíme a zpracujeme za účelem zpracování vašeho požadavku. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáme.

 

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). ) pokud byl dotazován; souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo pomine účel ukládání dat (např. po zpracování vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení – zejména zákonná doba uchovávání – zůstávají nedotčena.

5. Sociální média

Facebook

 

Do této webové stránky jsou integrovány prvky sociální sítě Facebook. Poskytovatelem této služby je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Shromážděná data se ale podle Facebooku přenesou i do USA a dalších třetích zemí.

 

Přehled prvků sociálních médií na Facebooku naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

 

Pokud je prvek sociální sítě aktivní, vytvoří se přímé spojení mezi vaším zařízením a serverem Facebook. Facebook tímto obdrží informaci, že jste navštívili tuto webovou stránku se svou IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko Facebook „To se mi líbí“, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete propojit obsah této webové stránky se svým profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit vaši návštěvu tohoto webu k vašemu uživatelskému účtu. Dovolujeme si upozornit, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o jejich využití Facebookem. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů Facebooku na adrese: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

 

Pokud byl získán souhlas, použije se výše uvedené. Služba na základě článku 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu dosáhnout co největší viditelnosti na sociálních sítích.

 

V rozsahu, v jakém jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány Facebooku, jsme my a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko společně odpovědní za toto zpracování údajů (článek 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání Facebooku. Zpracování provedené Facebookem po přeposlání není součástí sdílené odpovědnosti. Naše společné povinnosti byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Text smlouvy naleznete na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této smlouvy jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebook a za implementaci nástroje na našich webových stránkách bezpečnou pro ochranu údajů. Facebook je zodpovědný za bezpečnost dat produktů Facebooku. Práva subjektu údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných Facebookem můžete uplatnit přímo na Facebooku. Pokud u nás uplatníte svá práva subjektu údajů, jsme povinni je předat Facebooku.

 

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 a https://www.facebook.com/policy.php.

 

Společnost je certifikována podle „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit soulad s evropskými standardy ochrany údajů při zpracování údajů v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o tom lze získat od poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

Instagram

 

Funkce služby Instagram jsou integrovány do této webové stránky. Tyto funkce nabízí Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

 

Pokud je prvek sociální sítě aktivní, vytvoří se přímé spojení mezi vaším zařízením a serverem Instagram. Instagram tím dostává informace o vaší návštěvě tohoto webu.

 

Pokud jste přihlášeni ke svému instagramovému účtu, můžete kliknutím na tlačítko Instagram propojit obsah tohoto webu se svým profilem na Instagramu. To umožňuje Instagramu přiřadit vaši návštěvu tohoto webu k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu předávaných údajů ani o jejich využití Instagramem.

 

Pokud byl získán souhlas, použije se výše uvedené. Služba na základě článku 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu dosáhnout co největší viditelnosti na sociálních sítích.

 

V rozsahu, v jakém jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány na Facebook nebo Instagram, jsme my a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko společně odpovědní za toto zpracování údajů. (článek 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání na Facebook nebo Instagram. Zpracování prováděné Facebookem nebo Instagramem po předání není součástí sdílené odpovědnosti. Naše společné povinnosti byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Text smlouvy naleznete na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této smlouvy jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebook nebo Instagram a za implementaci nástroje na našich webových stránkách bezpečnou pro ochranu údajů. Facebook je zodpovědný za bezpečnost dat produktů Facebooku a Instagramu. Práva subjektu údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných Facebookem nebo Instagramem můžete uplatnit přímo na Facebooku. Pokud u nás uplatníte svá práva subjektu údajů, jsme povinni je předat Facebooku.

 

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://privacycenter.instagram.com/policy/ a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

 

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Instagramu: https://privacycenter.instagram.com/policy/.

 

Společnost je certifikována podle „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit soulad s evropskými standardy ochrany údajů při zpracování údajů v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o tom lze získat od poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

LinkedIn

 

Tento web využívá prvky sítě LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

 

Při každém přístupu na stránku na tomto webu, která obsahuje prvky z LinkedIn, se vytvoří spojení se servery LinkedIn. LinkedIn je informován, že jste navštívili tento web se svou IP adresou. Pokud kliknete na LinkedIn „tlačítko Doporučit“ a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, LinkedIn bude moci přiřadit vaši návštěvu tohoto webu vám a vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatelé stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je LinkedIn používá.

 

Pokud byl získán souhlas, použije se výše uvedené. Služba na základě článku 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu dosáhnout co největší viditelnosti na sociálních sítích.

 

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

 

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6.Analytické nástroje a reklama

Správce značek Google

 

Používáme Google Tag Manager. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

 

Google Tag Manager je nástroj, který nám umožňuje integrovat sledovací nebo statistické nástroje a další technologie na naše webové stránky. Samotný Google Tag Manager nevytváří uživatelské profily, neukládá cookies a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Slouží pouze ke správě a zobrazení nástrojů integrovaných přes něj. Správce značek Google však shromažďuje vaši IP adresu, která může být také převedena na mateřskou společnost Google ve Spojených státech.

 

Používání Správce značek Google je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na rychlé a snadné integraci a správě různých nástrojů na jeho webu. Pokud byl vyžádán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. Souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Společnost je certifikována podle „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit soulad s evropskými standardy ochrany údajů při zpracování údajů v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o tom lze získat od poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

Google Analytics

 

Tento web využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

 

Google Analytics umožňuje provozovateli webu analyzovat chování návštěvníků webu. Provozovatel webových stránek přijímá různé údaje o používání, jako například: Např. zobrazení stránek, délka pobytu, použité operační systémy a původ uživatele. Tato data jsou přiřazena k příslušnému zařízení uživatele. Neexistuje žádné přiřazení k uživatelskému ID.

 

Kromě toho můžeme mimo jiné používat Google Analytics. Zaznamenávejte pohyby a kliknutí myši a posouvání. Kromě toho používá Google Analytics různé přístupy k modelování k doplnění shromážděných datových souborů a při analýze dat využívá technologie strojového učení.

 

Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznávání uživatelů za účelem analýzy chování uživatelů (např. soubory cookie nebo otisky zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Společnost je certifikována podle „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit soulad s evropskými standardy ochrany údajů při zpracování údajů v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o tom lze získat od poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

Plugin prohlížeče

 

Shromažďování a zpracovávání vašich údajů společnosti Google můžete zabránit stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Zpracování objednávky

 

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávek se společností Google a plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů při používání Google Analytics.

 

Google sledování konverzí

 

Tento web používá Google Conversion Tracking. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

 

Pomocí sledování konverzí Google dokážeme Google a my rozpoznat, zda uživatel provedl určité akce. Můžeme například vyhodnotit, na která tlačítka na našem webu bylo kliknuto, jak často a které produkty byly prohlíženy nebo nakupovány obzvlášť často. Tyto informace se používají k vytváření statistik konverzí. Zjistíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy, a jaké akce provedli. Nedostáváme žádné informace, pomocí kterých bychom mohli uživatele osobně identifikovat. Samotný Google používá k identifikaci soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání.

 

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Další informace o sledování konverzí Google naleznete v předpisech společnosti Google o ochraně údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Společnost je certifikována podle „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit soulad s evropskými standardy ochrany údajů při zpracování údajů v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o tom lze získat od poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

Meta Pixel (dříve Facebook Pixel)

 

Tento web používá k měření konverzí pixely akcí návštěvníků z Facebooku/Meta. Poskytovatelem této služby je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Shromážděná data se ale podle Facebooku přenesou i do USA a dalších třetích zemí.

 

To umožňuje sledovat chování návštěvníků webu poté, co byli přesměrováni na web poskytovatele kliknutím na reklamu na Facebooku. To umožňuje vyhodnotit účinnost reklam na Facebooku pro účely statistiky a průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

 

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele tohoto webu anonymní, nemůžeme vyvozovat žádné závěry o identitě uživatelů. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány Facebookem tak, aby bylo možné připojení k příslušnému uživatelskému profilu a Facebook data používal pro vlastní reklamní účely v souladu s pokyny pro používání údajů Facebooku (https://de-de.facebook. com/about/privacy/). To umožňuje Facebooku umožnit umístění reklam na facebookových stránkách i mimo Facebook. Jako provozovatel stránek nemůžeme toto použití údajů ovlivnit.

 

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

 

V rozsahu, v jakém jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány Facebooku, jsme my a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko společně odpovědní za toto zpracování údajů (článek 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání Facebooku. Zpracování provedené Facebookem po přeposlání není součástí sdílené odpovědnosti. Naše společné povinnosti byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Text smlouvy naleznete na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této smlouvy jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebook a za implementaci nástroje na našich webových stránkách bezpečnou pro ochranu údajů. Facebook je zodpovědný za bezpečnost dat produktů Facebooku. Práva subjektu údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných Facebookem můžete uplatnit přímo na Facebooku. Pokud u nás uplatníte svá práva subjektu údajů, jsme povinni je předat Facebooku.

 

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

 

Další informace o ochraně vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně dat Facebooku: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

 

Remarketingovou funkci „Custom Audiences“ můžete také deaktivovat v oblasti nastavení reklam na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Chcete-li to provést, musíte být přihlášeni na Facebooku.

 

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete reklamu založenou na používání Facebooku deaktivovat na webu European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

Společnost je certifikována podle „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit soulad s evropskými standardy ochrany údajů při zpracování údajů v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o tom lze získat od poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

7. Pluginy a nástroje

Google Fonts (místní hosting)

 

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem tzv. Google Fonts, které poskytuje Google. Písma Google se instalují lokálně. Neexistuje žádné připojení k serverům Google.

 

Další informace o Google Fonts naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Google mapy

 

Tento web používá mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

 

Abyste mohli využívat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Pokud jsou aktivovány Google Maps, Google může používat Google Fonts pro účely jednotného zobrazení písem. Když přistupujete k Mapám Google, váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazovaly správně.

 

Používání Google Maps je v zájmu atraktivní prezentace naší online nabídky a v zájmu snadného nalezení míst, která uvádíme na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím na koncovém zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

 

Více informací o tom, jak nakládat s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Společnost je certifikována podle „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit soulad s evropskými standardy ochrany údajů při zpracování údajů v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o tom lze získat od poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

Hlídka

 

Na tento web jsme integrovali Sentry. Poskytovatelem je Functional Software Inc., 45 Fremont Street, 8th Floor, San Francisco, California 94105, USA (dále jen Sentry).

 

Sentry je služba pro sledování chyb s otevřeným zdrojovým kódem, která nám umožňuje sledovat a opravovat chyby a pády kdekoli ve webovém softwaru v reálném čase.

 

Použití Sentry je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na bezchybném fungování vlastních webových stránek.

 

Pokud byl vyžádán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas vyžaduje ukládání cookies nebo přístup k informacím na koncovém zařízení uživatele (např. B. pro snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Další podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele na adrese https://sentry.io/privacy/.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://sentry.io/legal/dpa/5.0.0/#cross-border-transfer-mechanisms a https://sentry.io/legal/dpa/5.0.0/#third- večírek .

 

Společnost je certifikována podle „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit soulad s evropskými standardy ochrany údajů při zpracování údajů v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o tom lze získat od poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000YdenAAC&status=Active

 

Zpracování objednávky

 

Na využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek zpracováváme pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

8. Vlastní služby

Manipulace s daty žadatele

 

Nabízíme vám možnost přihlásit se k nám nebo osobě odpovědné za značku (např. e-mailem nebo poštou). Níže vás budeme informovat o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných v rámci procesu žádosti. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a používání vašich údajů bude v souladu s platnými zákony na ochranu údajů a všemi dalšími právními ustanoveními a že s vašimi údaji bude zacházeno přísně důvěrně. 

 

Rozsah a účel sběru dat

 

Na tomto webu značky „KIND4stores“ zveřejňujeme pracovní inzeráty se společnou odpovědností. Pokud se přihlásíte, vaše údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze příslušnou společností, která podala pracovní inzerát, na vlastní odpovědnost. Další informace o zpracování údajů v souladu s čl. 12 a násl. GDPR můžete získat od odpovědné osoby, které podáváte žádost.

 

Odpovědná osoba, které svou žádost podáváte, zpracovává související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, podklady k přihlášce, poznámky z pracovních pohovorů apod.) v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí o vzniku pracovněprávního vztahu. Právním základem je § 26 BDSG podle německého práva (zahájení pracovního poměru) a čl. 88 GDPR, Art Responsible companies – čl. 6 odst. 1 písm. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci příslušné společnosti předány pouze osobám, které se podílejí na zpracování vaší žádosti.

 

Pokud bude žádost úspěšná, budou vámi zaslané údaje zpracovány na základě 

§ 26 BDSG a čl. 6 odst. 1 písm.

 

Doba uchování dat

 

Pokud vám nemůžeme nabídnout pracovní místo, odmítnete pracovní nabídku nebo stáhnete svou žádost, spoluodpovědné strany si vyhrazují právo zpracovávat údaje, které jste předali na základě našich oprávněných zájmů (článek 6 odst. 1 písm. f GDPR) nahoru až Uschovejte u odpovědné osoby po dobu 6 měsíců od ukončení procesu žádosti (zamítnutí nebo stažení žádosti). Data budou poté vymazána a dokumenty fyzické aplikace zničeny. Úložiště slouží zejména k důkazním účelům v případě soudního sporu. Pokud bude zřejmé, že údaje budou vyžadovány po uplynutí 6měsíční lhůty (např. kvůli hrozícímu nebo probíhajícímu právnímu sporu), dojde k vymazání pouze tehdy, když již nebude platit účel dalšího uchovávání.

 

K delšímu uložení může dojít také v případě, že jste udělili svůj souhlas (článek 6 odst. 1 písm. GDPR) jedné nebo všem odpovědným osobám nebo pokud jsou zákonné povinnosti uchovávání v rozporu s výmazem.

 

Zařazení do skupiny žadatelů

 

Pokud vám jedna nebo spoluodpovědná osoba nemůže nabídnout pracovní místo, příslušná odpovědná osoba může mít příležitost zařadit vás do seznamu uchazečů. Pokud budete přijati, všechny dokumenty a informace z přihlášky budou převedeny do fondu žadatelů, aby vás mohli kontaktovat v případě vhodných volných míst.

 

K zařazení do skupiny žadatelů dochází výhradně na základě vašeho výslovného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) s odpovědnou osobou. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a nemá žádnou souvislost s probíhajícím procesem podávání žádostí. Dotčená osoba může svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě budou údaje nenávratně vymazány z fondu žadatelů, pokud neexistují právní důvody pro jejich uchování.

 

Údaje z fondu žadatelů budou neodvolatelně vymazány nejpozději do dvou let po udělení souhlasu.

bottom of page