top of page

Udržitelnost

Náš závazek k udržitelnosti jsme již dávno stanovili jako zastřešující firemní cíl skupiny KIND4stores pro výstavbu prodejen. Zahrnuje dalekosáhlá opatření ke snížení spotřeby energie, šetrné využívání surovin a zamezení vzniku odpadu a emisí znečišťujících látek. Kromě toho se angažujeme v sociálních otázkách v našich  společnostech a jejich regionálním prostředí.

 

Pro skupinu KIND4stores nejde jen o neustálé zlepšování vlastní rovnováhy udržitelnosti ve firemních budovách a výrobních zařízeních, cílem je také nabídnout více společných řešení šetrných k životnímu prostředí a šetřících zdroje pro obchody a prodejny. V maloobchodním sektoru vidíme velký potenciál.

 

KIND4stores proto bude i nadále pracovat na sladění ekonomiky a ekologie: pro maximální prospěch a blahobyt firem, životního prostředí, zaměstnanců a zákazníků.

Otázka ekologie a ekonomiky

Pokud jde o udržitelnost, neplánujeme z ničeho nic. Naše společná nit je zelená

Skupina NWI a ochrana životního prostředí

Naše skupina společností působí pod záštitou NWI Group a těží tak také z technické odbornosti týmu NWI Consulting při realizaci svých ekologických projektů a řešení. Společnosti skupiny NWI patří mimo jiné mezi evropské lídry na trhu v odvětví dodávek solárních panelů.

Vyrobeno v Evropě: krátké vzdálenosti pro lepší bilanci CO2

Pro nás je volba Německa jako lokality také rozhodnutím pro větší udržitelnost! Společnosti KIND4stores vyrábějí výhradně ve střední Evropě: ve dvou výrobních závodech v Severním Porýní-Vestfálsku pro region DACH, a ve středu České republiky, především pro východoevropský trh.

To znamená, že ve srovnání s globálními zdroji s jeho mezinárodními dodavatelskými řetězci zodpovídáme za výrazně méně emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek. Kromě ekologických výhod stále více zákazníků v maloobchodním sektoru oceňuje logistické výhody místních kompletních dodávek: jsou efektivnější a spolehlivější při plánování.

Upcycling: Každý rok přesuneme kolem 1 milionu dílů

Ve výrobě úspěšně sázíme na cirkulární ekonomiku. Rekonstrukce a renovace vybavení prodejny je obvykle nákladově efektivnějším a udržitelnějším řešením než kompletní výměna prodejny.

Není podstatné zda jde o modernizaci nebo se jedná o úplně nové vybavení. Až 70 % stávajících zařizovacích prvků může být 

často opětovně použito na další životní cyklus.

Circular economy

Naše systémová řešení:
modulárnější a také udržitelnější

V prodejnách KIND4stores se zaměřujeme nejen na kvalitu použitého materiálu a kvalitu výroby. Zaměřujeme se na vytváření dlouhodobých a udržitelných řešení. Bez ohledu na to jsou naše systémy kovového vybavení neustále vyvíjeny a nabízí ještě větší modularitu a tím i flexibilitu. Tímto způsobem dosáhneme toho, že výměny, přeměny, rozšíření, stěhování nebo zřizování nových obchodů a prodejen bude ještě jednodušší a úspornější z hlediska zdrojů.

Prostředí planning pro

Naše plánovací jednotky pro moderní vybavení obchodů, kreativní design obchodů a efektivní koncepty prodejen od KIND4stores vždy sledují otázku životního prostředí během plánování projektu. Zároveň zajišťují, aby ekologické principy byly implementovány inovativně a profesionálně.

Technologie stavby a výroby:
Dobré příklady vedou

Udržitelnost vnímáme jako proces, který je třeba neustále optimalizovat. Z hlediska ekologie stavební a výrobní technologie, jsme na správné cestě.

  • Další rozšiřování obnovitelných zdrojů energie, např. prostřednictvím vlastních solárních systémů pro výrobu elektřiny na místě

  • Rekuperace energie kompresorů, instalace energeticky účinných čerpadel, frekvenčně řízený pohon odpadního vzduchu

  • Zlepšení energetické účinnosti, např. prostřednictvím širokého používání LED světelných zdrojů, vypínání světel řízených senzory nebo inteligentního řízení vytápění

  • Diferencovaná koncepce recyklace materiálů a návrat k materiálovému cyklu: např. třídění podle druhu zbytků kovů, tavení a recyklace; Zbytky plastů se také prokazatelně vracejí do materiálového cyklu; Spolupráce s recyklačními společnostmi, také na vývoji nových koncepcí, například pro zpracování nehomogenních plastů

  • Další snížení obalových materiálů; Použití lepenky a papíru místo obalové fólie

  • Bonusový systém pro zaměstnance za optimalizaci procesů a produktů a neotřelé nápady

  • Sociální angažovanost v místním prostředí, ve kterém jsme 

Ekologické na cesté

Vytváříme finanční pobídky pro naše zaměstnance, když si koupí elektrokolo

KIND4stores
bottom of page