top of page

Logistika dodávek a montáž - Zaměření na otevírací den

Naše procesní řetězce plánujeme tak, aby vybavení prodejny mohlo být dodáno ihned po výrobě a včas nainstalováno. To má zásadní význam pro zajištění toho, aby se opětovné otevření uskutečnilo v plánovaném termínu, a aby se zabránilo nákladným prostojům. Naše zkušené logistické týmy organizují dodávky v úzké spolupráci se spedičními partnery. S přípravnými týmy se dojednají poslední dokončovací práce tak, aby bylo zajištěno, že infrastruktura místa vykládky je dobře připravena v den dodání.

Naše montážní týmy hlídají optimální posloupnost vykládání tak, aby vše bylo již správně umístěno pro následnou montáž, a následně obchody mohly rychle řešit finální dokončovací práce. Náš dobře nacvičený instalační tým postupuje strukturovaným a cíleným způsobem. Jeho improvizační talent se uplatní vždy, když i přes nejpečlivější přípravu něco nejde podle plánu, nebo je třeba na poslední chvíli realizovat nová přání zákazníka.

bottom of page